Halluks Valgus Ameliyatı

Bu haftaki blog yazgımızda kadem baş parmağında pıtrak görülen Hallux Valgus deformitesinin etiyolojisi, değerlendirilmesi, sınıflandırılması ve tedavisinde konservatif yöntemlerini literatür çhileışmaları ile inceleyeceğiz. Göl ayağı anatomisi, yüklenme mekanikleri ve emrazı ile vücudun diğer bölgelerine göre elan kompozitşıktır. çıbanparmak ise tabanğın hem yeterince kıpırdak olan kısmıdır hem de yere aktarma edilen kuvvetin hin hin %90’ına derece olan kısmınü yüklenen özelleşmiş bir kısmıdır. çıbanparmakta yaşanmış olan her türlü çor, muhtıra hayat kalitesinde kritik bozukluğa minval hevesliabilir. Halluks Valgus; hasetmüzde gitgide kalan bir sıklıkla rastlanan, karışma edilmediği takdirde hastanın günllük aktivitelerini sonra derecede kısıtlayan, tabanğın güzel duyusal görünümünü bozan, balkılı ve iveğen bir kadem temelparmağı hastalığıdır. Halluks Valgus (HV) deformitesi ilk olarak 1871’de Carl Huster aracılığıyla tanımlanmış ve birinci parmağın abduksiyon kontraktürü ve laterale deviyasyonu olarak tanım edilmiştir. Halluks valgus deformitesi, söz fehvaı itibariyle kadem temelparmağının auta açılanması olarak nitelendirilmesine rağmen kompleks bir deformitedir. Ayakta bulunan çeşitli patolojileri de mideermektedir. çıbanparmağın MTF eklemi, bir sesamoid mekanizması ile eklemi stabilize eden ve motor güç sağlayan bir zümre intrensek kasa mevla olması sebebi ile özel bir eklemdir. Birinci parmağın kadem mekaniğindeki önemi, metatarsokuneiform eklemin lokalizasyonunun transvers ve medial longitudinal arkların kesiştiği yerde olmasından kaynaklanır. Medial longitudinal ark tabanğın en önemli abra haiz binasıdır ve yürüme esnasında optimal desteği sağlayabilmesi birinci parmağın kinematiğine merbutdır. Halluks Valgus Etiyolojisi: Göl ayağı, evrimsel değişiklikler esnasında asal fonksiyonu olan kavrama kabiliyetinin çoğunu yitirmiştir. Ancak bu değişiklikler sonucunda üstelik adduktor hallusis kası kavramayı kolaylaştıracak yerleşime mevla olarak kalmıştır. Antagonisti (bir kasın aksi fiillevini gharabelik kas) olan abduktor hallusis kası ise mekanik olarak dezavantajlı durumdadır. Bu imbalansın halluks valgus etyolojisi ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Halluks Valgus, sıklıkla ayakkabı giyen toplumlarda görünen bir sorundur. Halluks Valgus oluşumundaki asıl nedenin ayakkabı hileışkanlığı olduğunu destekleyen bir aralıkştırmada Lam ve Hodgsson, ayakkabı kullanan toplumlarda olağan nüfusun %33’u¨nde Halluks Valgus oluşumunda peşış saptamışlardı. Ayakkabı giymeyen toplumlarda ise bu tartıın % 1,9 önında olduğunu bildirmişlerdir. Hereditenin pek çok kişide halluks valgus oluşumunu etkilediğine imanılmaktadır. Ancak genetik geçiş tam olarak gösterilememiştir. Ayağın pronasyonuna ve kadem ön kısmınün abduksiyonuna münasebet olabilecek metatarsus primus varus (MPV), pes planus, pes planovalgus, pes ekinovarus deformiteleri de halluks valgus sebepleri arasındadır. Halluks valgusun diğer intrensek nedenleri ortada aşil tendon kontraktürü, generalize eklem laksitesi, MTF (metatarsofalangeal) eklem hipermobilitesi ile poliomyelit, serebral palsi, serebrovasküler vakalar üzere nörolojik emraz, gut, romatoid artrit, psöriatik artrit üzere romatizmal emraz, başkaca temelparmağın aşırı büyüklüğü, ikinci parmağın amputasyonu, polidaktili üzere elan seyrek göru¨nen durumlar da nüshalabilir. Temelı aralıkştırmacılar halluks valgusun hanımlarda çok elan pıtrak görünmesine dikkat çekmişlerdir. Ancak bunun sebebinin genetik geçişten çok hanımefendilerin erkeklere göre elan aşkın sivri uçlu daraç, topuklu ayakkabı giymeleri olduğu düşünülmektedir.

Halluks Valgus Ameliyatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir